Close

THE MARVELS

THE MARVELS (12A)

Director: Nia DaCosta/2023/USA/105mins

Captain Marvel has reclaimed her identity from the tyrannical Kree and taken revenge on the Supreme Intelligence. But unintended consequences see Carol shouldering the burden of a destabilized universe. 

Sent to a wormhole linked to a Kree revolutionary, her powers become entangled with that of Ms. Marvel, and S.A.B.E.R. astronaut Captain Monica Rambeau. They must team-up and learn to work in concert to save the universe as “The Marvels.”

Cyfarwyddwr: Nia DaCosta/2023/USA/105munud

Mae Capten Marvel wedi adennill ei hunaniaeth o’r Kree ormesol ac wedi dial ar y Gudd-wybodaeth Goruchaf. Ond mae canlyniadau anfwriadol yn gweld Carol yn ysgwyddo baich bydysawd ansefydlog. Wedi’i hanfon i dwll llyngyr sy’n gysylltiedig â chwyldroadwr yn Kree, mae ei phwerau’n ymgolli â phwerau Ms. Marvel, a S.A.B.ER. gofodwr Capten Monica Rambeau. Rhaid iddynt weithio mewn tîm a dysgu er mwyn llwyddo.