Close

THE LONGEST DAY

THE LONGEST DAY (PG)

Directors: Ken Annakin/Darryl F. Zanuck/Andrew Marton/Bernhard Wicki/Gerd Oswald/1962/USA/180mins

A spectacular and sobering story of what happened before and during D-Day, when the Allied Forces invaded Normandy to combat the German occupiers. To mark 80 years since 6th June 1944, the historic events are portrayed, combining the viewpoints of Allied forces on the beaches, French Resistance fighters and German commanders.

Starring John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum.

Cyfarwyddwyr: Ken Annakin/Darryl F. Zanuck/Andrew Marton/Bernhard Wicki/Gerd Oswald/1962/USA/180munud

Stori syfrdanol a sobreiddiol am yr hyn a ddigwyddodd cyn ac yn ystod D-Day, pan oresgynnodd Lluoedd y Cynghreiriaid Normandi i frwydro yn erbyn yr Almaenwyr. I nodi 80 mlynedd ers 6ed Mehefin 1944, caiff y digwyddiadau hanesyddol eu portreadu, gan gyfuno golygfeydd lluoedd y Cynghreiriaid ar y traethau, ymladdwyr Gwrthsafiad Ffrainc a phenaethiaid yr Almaen.

Yn serennu John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum.