Close

THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES

THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES (12A)

Director:  Francis Lawrence/2023/USA/157mins

An outstanding cast tells the story of Coriolanus Snow, years before he would become the tyrannical President of Panem.

While the Snow family has fallen on hard times, Coriolanus sees a chance for a change in his fortunes. His elation looks dashed when he is assigned to mentor a girl tribute named Lucy Gray Baird from the impoverished District 12.

Cyfarwyddwr:  Francis Lawrence/2023/USA/157munud

Mae cast rhagorol yn adrodd hanes Coriolanus Snow, flynyddoedd cyn iddo ddod yn Arlywydd gormesol Panem. 

Tra bod yr esgid yn gwasgu ar deulu Snow mae Coriolanus yn gweld siawns am newid yn ei ffawd. Mae ei orfoledd yn pallu pan fydd yn cael ei ddewis i fentora merch o’r enw Lucy Gray Baird o Ardal dlawd 12.