Close

THE HOLDOVERS

THE HOLDOVERS (15)

Director:  Alexander Payne/2023/USA/133mins

From acclaimed director Alexander Payne, The Holdovers follows a curmudgeonly instructor at a New England prep school who is forced to remain on campus during the Christmas break to babysit the handful of students with nowhere to go.

Eventually he forms an unlikely bond with one of them – a damaged, brainy troublemaker – and with the school’s head cook, who has just lost a son in Vietnam.     

* * * * *

Cyfarwyddwr:  Alexander Payne/2023/USA/133munud

Oddi wrth y cyfarwyddwr clodwiw Alexander Payne, mae The Holdovers yn dilyn hyfforddwr, sydd yn erbyn eiewyllus, yn gorfod aros mewn ysgol baratoi yn New England yn ystod gwyliau’r Nadolig i warchod y llond llaw ofyfyrwyr sydd heb unman i fynd. Yn y pen draw mae’n ffurfio cwlwm annhebygol gydag un ohonyn nhw – bachgenanghenus sy’n achosi trafferthion diri, – a chyda phrif gogydd yr ysgol, sydd newydd golli mab yn Fietnam.