Close

THE GARFIELD MOVIE

THE GARFIELD MOVIE (U)

Director:  Mark Dindal/UK,USA,Hong Kong/2024/101mins

Garfield, the world-famous, Monday-hating, lasagne-loving indoor cat, is about to have a wild outdoor adventure. 

After an unexpected reunion with his long-lost father – scruffy street cat Vic – Garfield and his canine friend Odie are forced from their perfectly pampered life into joining Vic in a hilarious, high-stakes heist; a great family movie which for some will feel rather nostalgic.

Cyfarwyddwr:  Mark Dindal/UK,USA,Hong Kong/2024/101munud

Mae Garfield, (y gath dan do fyd-enwog, sy’n casáu pob dydd Llun ac sy’n caru lasagne), ar fin cael antur awyr agored wyllt. 

Ar ôl aduniad annisgwyl gyda’i dad coll – y gath stryd flêr Vic – mae Garfield a’i ffrind Odie yn cael eu gorfodi o’u bywyd hyfryd i ymuno â Vic mewn heist doniol, llawn addewid; ffilm deuluol wych a fydd yn teimlo braidd yn hiraethus i rai.

Events

June 22, 2024
11:00 am
June 23, 2024
6:30 pm