Close

THE END WE START FROM

THE END WE START FROM (15)

Director:  Mahalia Belo/2023/UK/2023/101mins

When an environmental crisis sees London submerged by flood waters, a young family is torn apart in the chaos. Jodie Comer stars as a woman with her new born baby who is trying to find their way home. The profound novelty of motherhood is brought into sharp focus in this intimate poetic portrayal of family survival.   

This is a road movie and quest movie, of sorts, with alpha-grade supporting performances from Katherine Waterston, Benedict Cumberbatch and Gina McKee.

* * * * *

Director:  Mahalia Belo/2023/UK/2023/101munud

Pan fo argyfwng amgylcheddol yn gweld Llundain yn cael ei boddi gan lifddwr, mae teulu ifanc yn cael ei rwygo ynyr anhrefn. Mae Jodie Comer yn serennu fel menyw gyda’i babi newydd-anedig sy’n ceisio dod o hyd i’w fforddadref. Mae newydd-deb dwys mamolaeth yn cael ei ddwyn i sylw amlwg yn y portread farddonol, agos-atoch hwno oroesiad teuluol. 

Ffilm cewst ydy hon, gyda pherfformiadau ategol gradd A gan Katherine Waterston, BenedictCumberbatch a Gina McKee.