Close

THE DEAD DON’T HURT – ESCAPES

THE DEAD DON’T HURT ESCAPES (15)

Director:  Viggo Mortensen/2023/129mins

A feminist western set in the 1860s starring Vicky Krieps and writer-director Viggo Mortensen as immigrants trying to make a home for themselves in a corrupt Nevada town run by a dishonest mayor and his shady business partner. 

Vivienne Le Coudy is left on her own after the man she loves, Holger Olsen, enlists in the Civil War. After the conflict, Olsen and Vivienne face their own transformations and find acceptance in them. 

Cyfarwyddwr: Viggo Mortensen/2023/129munud

Ffilm ‘western’ ffeministaidd wedi ei osod yn y 1860au gyda Vicky Krieps a’r awdur-gyfarwyddwr Viggo Mortensen fel mewnfudwyr yn ceisio gwneud cartref iddyn nhw eu hunain mewn tref yn Nevada sy’n cael ei rhedeg gan faer anonest a’i bartner busnes llwgr. 

Mae Vivienne Le Coudy yn cael ei gadael ar ei phen ei hun ar ôl i’r dyn y mae’n ei garu, Holger Olsen, ymrestru yn y Rhyfel Cartref. Ar ôl y gwrthdaro, mae Olsen a Vivienne yn wynebu eu trawsnewidiadau eu hunain ac yn eu derbyn.