Close

The Creator

The Creator  (12A) 

Director: Gareth Edwards/2023/USA/133mins  

Set in the near future, this film tells of a war between humans and artificial intelligence. The answer to the conflict may lay in a child – a robot child. Visually dramatic, this is something of a modern day take on Blade Runner by the director of Rogue One and Godzilla.

Cyfarwyddwr:   Gareth Edwards/2023/USA/133munud

Wedi’i gosod yn y dyfodol agos, mae’r ffilm hon yn sôn am ryfel rhwng bodau dynol a deallusrwydd artiffisial. 

Gall yr ateb i’r gwrthdaro orwedd mewn plentyn – plentyn robot. Yn weledol ddramatig, mae’r ffilm hwn yn cynnig golwg fodern ar themau ‘Blade Runner’, gan gyfarwyddwr Rogue One a Godzilla.