Close

THE COLOR PURPLE

THE COLOR PURPLE (12A)

Director:  Blitz Buzawule/2023/USA/141mins

A story of love and resilience based on the novel and the Broadway musical, The Color Purple is a decades-spanning tale of one woman’s journey to independence. Celie faces many hardships in her life, but ultimately finds extraordinary strength and hope in the unbreakable bonds of sisterhood.

* * * * *

Cyfarwyddwr:  Blitz Buzawule/2023/USA/141munud

Stori am gariad a gwytnwch yn seiliedig ar y nofel a sioe gerdd Broadway. Mae The Color Purple yn stori amddegawdau o daith gan un fenyw tuag at annibyniaeth. Mae Celie yn wynebu llawer o galedi yn ei bywyd, ond yn ypen draw mae’n dod o hyd i gryfder a gobaith rhyfeddol yn ei pherthynas gyda chwaeroliaeth gryf.