Close

THE BOYS IN THE BOAT 

THE BOYS IN THE BOAT (12A)

Director:  George Clooney/2023/USA/124mins

This film is a sports drama based on the bestselling non-fiction novel written by Daniel James Brown. Directed by George Clooney, it is about the 1936 University of Washington rowing team that competed for gold at the Summer Olympics in Berlin. 

This inspirational true story follows a group of underdogs at the height of the Great Depression as they are thrust into the spotlight and take on elite rivals from around the world.

* * * * *

Cyfarwyddwr:  George Clooney/2023/USA/124munud

Mae’r ffilm hon yn ddrama chwaraeon sy’n seiliedig ar y nofel ffeithiol boblogaidd a ysgrifennwyd gan Daniel James Brown. Wedi’i gyfarwyddo gan George Clooney, mae’n ymwneud â thîm rhwyfo Prifysgol Washington 1936 agystadlodd am aur yng Ngemau Olympaidd yr Haf yn Berlin. 

Mae’r stori wir, ysbrydoledig hon yn dilyn grŵp ofechgyn dibrofiad ar anterth y Dirwasgiad Mawr, wrth iddynt gael eu gwthio i’r amlwg a herio cystadleuwyr elitaiddo bedwar ban byd.