Close

The Boy and the Heron

The Boy and the Heron (12A)

Director:   Hayao Miyazaki/2023/Japan/124mins 

This new, critically acclaimed fantasy adventure is hugely imaginative and a visual pleasure. 

After losing his mother during the war, young Mahito moves to his family’s estate in the countryside. There, a series of mysterious events lead him to a secluded and ancient tower, home to a mischievous grey heron that guides him on his epic journey to uncover the truth about himself.  

Winner, Best Animated Film, Golden Globe & BAFTA 2024. 

Cyfarwyddwr:   Hayao Miyazaki/2023/Japan/124munud 

Mae’r antur ffantasi newydd hon, sydd wedi derbyn canmoliaeth y beirniaid, yn llawn dychymyg ac yn bleser gweledol. 

Ar ôl colli ei fam yn ystod y rhyfel, mae Mahito ifanc yn symud i stad ei deulu yng nghefn gwlad. Yno, mae cyfres o ddigwyddiadau dirgel yn ei arwain at dŵr diarffordd a hynafol, yn gartref i grehyrod llwyd direidus sy’n ei arwain ar ei daith epig i ddadorchuddio’r gwir amdano’i hun. 

Enillydd, Ffilm Animeiddiedig Orau, Golden Globe a BAFTA 2024.