Close

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM (PG) 

Director: Jeff Rowe, Kyler Spears/USA, Japan, Canada/2023/99mins

After years of being sheltered from the human world, the Turtle brothers set out to win the hearts of New Yorkers and be accepted as normal teenagers through heroic acts. Their new friend April helps them take on a mysterious crime syndicate, but they soon get in over their heads when an army of mutants is unleashed upon them. Hailed as an animation treat and possibly the best yet in the series!

Ar ôl blynyddoedd o gael eu cysgodi rhag y byd dynol, aeth y brodyr Crwbanod ati i ennill calonnau pobl Efrog Newydd a chael eu derbyn yno trwy eu gweithredoedd arwrol. Mae eu ffrind newydd April yn eu helpu i ymrafael â syndicet trosedd dirgel, ond buan iawn y maent yn mynd i drafferthion pan fydd byddin o fwtaniaid yn cael eu rhyddhau arnynt. Mae hon yn wledd o animeiddio ac o bosib y gorau eto yn y gyfres!