Close

Stone Club – An Exploration of Stones and Liminal Space

Stone Club - An Exploration of Stones and Liminal Space

Ar Ymyl y Tir 2023 On Land’s Edge – Stone Club – An Exploration of Stones and Liminal Space

Join Stone Club for an exploration of stones and liminal space through film, talk and poetry.

Founded by artists Lally MacBeth and Matthew Shaw, Stone Club was set up as a place for stone enthusiasts to congregate, to muse, and most importantly, to stomp to stones. Stone Club believes the journey is as important as the destination and encourages people to pause and think about place in new ways. Connecting ancient sites through community and conversation, Stone Club aims to bring new perspectives to prehistory in a collaborative and inclusive way.

Clwb Cerrig – Stone Club – Archwiliad o Gerrig a Gofod Terfynnol

Ymunwch â Stone Club am archwiliad o gerrig a gofod terfynnol trwy ffilm, sgwrs a barddoniaeth. Wedi’i sefydlu gan yr artistiaid Lally MacBeth a Matthew Shaw, sefydlwyd Stone Club fel lle i’r rhai sy’n frwd dros gerrig ymgynnull, i synfyfyrio, ac yn bwysicaf oll, i stompio’r cerrig.

Mae Stone Club yn credu bod y daith yr un mor bwysig â’r cyrraedd ac mae’n annog pobl i oedi a meddwl am le mewn ffyrdd newydd.

Gan gysylltu safleoedd hynafol trwy gymuned a sgwrs, nod Stone Club yw trafod safbwyntiau newydd i gynhanes mewn ffordd gydweithredol a chynhwysol.