Close

SMOKE SAUNA SISTERHOOD

SMOKE SAUNA SISTERHOOD (15)

Director:  Anna Hints/2023/Estonia,France,Ireland/2023/129mins/subtitles

In the darkness of a smoke sauna, women share their innermost secrets and intimate experiences, washing off the shame trapped in their bodies and regaining their strength through a sense of communion. “Smoke Sauna Sisterhood’s hypnotic storytelling has the ability to lure you in and keep you hooked… 

It’s a powerful watch” ★★★★ Time Out

* * * * *

Cyfarwyddwr:  Anna Hints/2023/Estonia,France,Ireland/2023/129munud/is-deitlau

Yn nhywyllwch sawna mwg, mae merched yn rhannu eu cyfrinachau mewnol a’u profiadau personol, gan olchi iffwrdd y cywilydd sydd wedi’i ddal yn eu cyrff ac adennill eu cryfder trwy ymdeimlad o gymundeb. “Mae ganstraeon hypnotig Smoke Sauna Sisterhood yn gallu eich denu i mewn a’ch cadw chi – wedi gwirioni… Mae’n ffilmbwerus” ★★★★ Time Out