Close

SHOSHANA

SHOSHANA (15)

Director:  Michael Winterbottom/2023/UK,Italy/121mins

A historical thriller set in 1930s Tel Aviv. 

A timely film given the ongoing troubles in Israel, this film explores how violence and extremism force people to choose sides when perhaps the reality is far more complex. 

The story centres on Thomas Wilkin, who works in the British Palestine Police Force. His love for Shoshana Borochov is the force that tries to survive through another bloody period in British and Zionist history.

Cyfarwyddwr:  Michael Winterbottom/2023/UK,Italy/121munud

Ffilm gyffro hanesyddol wedi’i gosod yn Tel Aviv yr 1930au. 

Ffilm amserol o ystyried y trafferthion parhaus yn Israel. Mae’r ffilm hon yn archwilio sut mae trais ac eithafiaeth yn gorfodi pobl i ddewis ochrau pan efallai bod y realiti yn llawer mwy cymhleth. 

Mae’r stori’n canolbwyntio ar Thomas Wilkin, sy’n gweithio i Heddlu Palestina ym Mhrydain. Ei gariad at Shoshana Borochov yw’r grym sy’n ceisio goroesi mewn cyfnod gwaedlyd arall yn hanes Prydain a Seionaidd.

Events

Subtitled
April 26, 2024
2:00 pm
April 27, 2024
7:30 pm
April 29, 2024
11:00 am