Close

Shazam! Fury of the Gods

SHAZAM! FURY OF THE GODS (12A)

Director/Cyfarwyddwr: David F. Sandberg/USA/2023/130mins

Continuing the story of teenage Billy Batson who, upon reciting the magic word “SHAZAM!”, is transformed into his adult superhero alter ego, Shazam. Bigger, weirder and set in the world of the Gods, Helen Mirren, Lucy Lui and Adam Brady take turns as goddesses or superheroes. A fun sequel as Billy and his adopted siblings take on the Daughters of Atlas in a visually stunning follow up from the DC comics stable.

Dyma barhau â stori Billy Batson yn ei arddegau. Ar ôl adrodd y gair hud “SHAZAM!” mae’n cael ei drawsnewid yn archarwr – sef Shazam. Mae’r ffilm yn fwy, yn rhyfeddach ac wedi’i gosod ym myd y Duwiau. Mae Helen Mirren, Lucy Lui ac Adam Brady yn cymryd eu tro fel duwiesau neu archarwyr. Ffilm hwyliog wrth i Billy a’i frodyr a chwiorydd mabwysiedig herio Merched Atlas mewn dilyniant gweledol syfrdanol o stabl gomic DC.