Close

SHADOW WORLD ON LAND’S EDGE

SHADOW WORLD – On Land’s Edge – Pre-Festival Event

Hypnotic storytelling from Deborah Winter, woven with enchanting music from Jess Ward (harp, fiddle).               

There’s a border you can’t see, only feel. Some tremulous change in the air; an echo of music from the Otherworld. Slip through that mysterious portal, shrouded in mist, into story-worlds full of magic, beauty and strangeness, conjured up by Deb’s vivid imagery. 

Jess Ward’s playing is delicate and powerful; gritty and enchanting; ethereal yet earthy; rooted in Celtic tradition yet astoundingly innovative. Music to soothe the heart and haunt the soul, whispering of other worlds. 

Chwedleua hypnotig gan Deborah Winter, wedi’i blethu â cherddoriaeth hudolus gan Jess Ward (telyn, ffidil).

Mae yna ffin na allwch ei weld, dim ond ei deimlo. Rhyw newid aruthrol yn yr awyr; adlais o gerddoriaeth o’r Byd Arall. Llithrwch drwy’r porth dirgel hwnnw, wedi’i orchuddio â niwl, i fydoedd stori sy’n llawn hud, harddwch a rhyfeddod, wedi’i gonsurio gan ddelweddaeth fywiog Deb.

Mae chwarae Jess Ward yn dyner a phwerus; yn grintachlyd a hudolus; yn nefolaidd ond priddlyd; wedi’i wreiddio yn y traddodiad Celtaidd ond eto’n rhyfeddol o arloesol. Cerddoriaeth i dawelu’r galon a thawelu’r enaid, gan sibrwd am fydoedd eraill.

Events

July 2, 2024
7:30 pm