Close

ROH – MACMILLAN CELEBRATED

ROH – MACMILLAN CELEBRATED

Danses Concertantes, commissioned by Ninette de Valois in 1955, was MacMillan’s first major work. An early sign of the incredible artistic output that would follow, the work’s critical success spurred MacMillan to abandon performing in favour of choreography. It is followed by Different Drummer, MacMillan’s complex and haunting balletic interpretation of Woyzeck, Georg Büchner’s play about a soldier’s descent into madness. The mixed programme concludes with Requiem, his 1976 work for Stuttgart Ballet, created in memory of its late artistic director, MacMillan’s friend and former Royal Ballet dancer and choreographer John Cranko.

*  *  *  *  *

Danses Concertantes, a gomisiynwyd gan Ninette de Valois ym 1955, oedd gwaith mawr cyntaf MacMillan. Yn arwydd cynnar o’r allbwn artistig anhygoel a fyddai’n dilyn, ysgogodd llwyddiant beirniadol y gwaith MacMillan i roi’r gorau i berfformio o blaid coreograffi. Fe’i dilynir gan Different Drummer, dehongliad bale cymhleth a brawychus MacMillan o Woyzeck, drama Georg Büchner am ddisgyniad milwr i wallgofrwydd. Daw’r rhaglen gymysg i ben gyda Requiem, ei waith ym 1976 i Stuttgart Ballet, a grëwyd er cof am ei ddiweddar gyfarwyddwr artistig, ffrind MacMillan a chyn ddawnsiwr a choreograffydd y Royal Ballet John Cranko.