Close

Return to Seoul

Fishguard Film Society

RETURN TO SEOUL (15) 

Director: Davy Chou, S Korea, 2022, 119m, 15, subtitles ,

 An absorbing and emotional Korean drama about adoption. In a terrific acting debut, Park Ji-min plays Freddie as she visits the country of her birth and decides on a whim to seek out her biological parents – with gripping consequences. 

‘Chou’s masterful film is a shapeshifting character portrait, sensitively exploring identity and belonging, and how these evolve within us over the course of time.’ Kimberley Sheehan, BFI

Isdeitlau

Drama amsugnol ac emosiynol o Corea am fabwysiadu. Gan actio am y trocyntaf mewn rôl gwych, mae Park Ji-min yn chwarae rhan Freddie wrth iddi ymweld â gwlad ei geni a phenderfynu ar fympwy i chwilio am ei rhieni biolegol – gyda chanlyniadau gafaelgar. ‘Mae ffilm feistrolgar Chou yn bortread o gymeriad sy’n newid siâp, sy’n archwilio hunaniaeth a pherthyn yn sensitif, a sut mae’r rhain yn esblygu o’m mewn ni dros amser.” Kimberley Sheehan, BFI.