Close

Prayers for the Stolen

Fishguard Film Society

Prayers For The Stolen (15)

Director: Tatiana Huezo, Mexico, 2021, 15, 110 mins, subtitles 

Chosen as Mexico’s official submission for Best International Feature Film at the Oscars, this is an extraordinary, haunting first fiction feature from Mexican director Tatiana Huezo, best known for her 2016 documentary Tempestad.  It captures the wary, precarious nature of a community that relies financially on the same forces – the rampaging drug cartels – that also terrorise it. Huezo taps into the intense vibration between young female friends who treasure each other above all else.

Cyfarwyddwr:  

Tatiana Huezo, Mexico, 2021, 15, 111munud, isdeitlau

Wedi’i dewis fel cyflwyniad swyddogol Mecsico ar gyfer y Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau yn yr Oscars, mae hon yn ffilm gyntaf r yfeddol ac arswydus gan y cyfarwyddwr o Fecsico, Tatiana Huezo, sy’n fwyaf adnabyddus am ei rhaglen ddogfen Tempestad yn 2016. Mae’n cyfleu natur wyliadwrus, ansicr cymuned sy’n dibynnu’n ariannol ar y cartelau cyffuriau – sydd hefyd yn eu brawychu. Mae Huezo yn cyfleu’r berthynas ddwys rhwng ffrindiau benywaidd ifanc sy’n trysori ei gilydd dros pob dim arall.