Close

POOR THINGS

POOR THINGS (18)

Director:  Yorgos Lanthimos/2023/Ireland,UK,USA/142mins

‘Poor Things’ tells the tale of the fantastical evolution of Bella Baxter, a young woman brought back to life by the brilliant and unorthodox scientist Dr. Godwin Baxter.  Hungry for the worldliness she is lacking, Bella runs off with a slick and debauched lawyer, Duncan Wedderburn, on a whirlwind adventure across the continents. 

Free from the prejudices of her times, Bella grows steadfast in her purpose to stand for equality and liberation.

* * * * *

Director:  Yorgos Lanthimos/2023/Ireland,UK,USA/142munud

Mae ‘Poor Things’ yn adrodd hanes esblygiad rhyfeddol Bella Baxter, merch ifanc a ddaeth yn ôl yn fyw gyda helpgwyddonydd disglair ac anuniongred Dr. Godwin Baxter. Yn awchu am y fydolrwydd, mae Bella yn rhedeg i ffwrddgyda chyfreithiwr slic, Duncan Wedderburn, ar antur wyllt ar draws y cyfandiroedd. 

Yn rhydd o ragfarnau eichyfnod, mae Bella yn ymgryfhsu yn ei phwrpas i sefyll dros gydraddoldeb a rhyddid.