Close

Pint-sized Plays Script Slam 2023

Pint-sized Plays Script Slam

PINT-SIZED PLAYS SCRIPT SLAM 2023

Saturday October 7th at 7.30pm

The ever-popular Pint-sized Plays Script Slam is back again for 2023! This is a terrific evening of ten 10-minute plays – all winners from an international writing competition, where you get to vote for your favourite script on the night!

Tickets: £10

Mae’r Slam Sgriptiau Byrion poblogaidd yn ôl eto ar gyfer 2023! Mae hon yn noson wych o ddeg drama 10 munud o hyd – i gyd yn enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu rhyngwladol, lle cewch bleidleisio dros eich hoff sgript ar y noson!