Close

PERFECT DAYS

PERFECT DAYS (PG)

Wenders/2023/Japan,Germany/125mins/subtitles

Nominated for an Oscar for Best International Film at the 2024 Oscars, Perfect Days is veteran German director Wim Wenders’ best narrative film in years.  It’s also an interesting portrait of a great city’s everyday life.  

Hirayama cleans public toilets in Tokyo and lives his life in simplicity and daily tranquility listening to music on cassette tapes, reading books and taking photos. Kôji Yakusho as Hirayama won the top acting prize at the Cannes Film Festival in May 2023.

Cyfarwyddwr: Wim Wenders/2023/Japan,Germany/125munud/isdeitlau

Wedi’i enwebu am Oscar ar gyfer y Ffilm Ryngwladol Orau yn Oscars 2024, Perfect Days yw ffilm naratif orau’r cyfarwyddwr Almaenig hynafol Wim Wenders ers blynyddoedd. Mae hefyd yn bortread diddorol o fywyd bob dydd dinas wych. 

Mae Hirayama yn glanhau toiledau cyhoeddus yn Tokyo ac yn byw ei fywyd mewn symlrwydd a llonyddwch dyddiol gan wrando ar gerddoriaeth ar dapiau casét, darllen llyfrau a thynnu lluniau. Enillodd Kôji Yakusho fel Hirayama y brif wobr actio yng Ngŵyl Ffilm Cannes ym mis Mai 2023.

Events

Fishguard Film Society
April 18, 2024
7:30 pm