Close

PEMBROKESHIRE SMUGGLING AND PIRACY

PEMBROKESHIRE SMUGGLING AND PIRACY – EIN HANES

This illustrated talk by Dr Simon Hancock looks at the impact of Piracy around the coast of Pembrokeshire from early modern times and especially the Tudor period when John Callice was prominent and influential figures like Sir John Perrot were implicated. Pembrokeshire men also figured prominently in the  early eighteenth century ‘Golden Age of Piracy’ in the persons of Howell Davies and Bartholemew Roberts. The talk looks at famous incidents like the wreck of the Loch Shiel (1894), and up to recent decades.

Doors open 5:15pm

*  *  *  *  *

Mae’r sgwrs ddarluniadol hon gan Dr Simon Hancock yn edrych ar effaith Môr-ladrad o amgylch arfordir Sir Benfro o’r cyfnod modern cynnar ac yn enwedig o gyfnod y Tuduriaid pan oedd John Callice yn amlwg a phobl ddylanwadol fel Syr John Perrot yn gysylltiedig â hi. Yr oedd gwŷr Sir Benfro hefyd yn flaenllaw ym mhersonau Howell Davies a Bartholemew Roberts yn ‘Oes Aur Môr-ladrad’ dechrau’r ddeunawfed ganrif. Mae’r sgwrs yn edrych ar ddigwyddiadau enwog fel llongddrylliad y Loch Shiel (1894) a hyd at y degawdau diwethaf.

Drysau ar agor 5:15yh