Close

PAW Patrol: The Mighty Movie

Paw Patrol: The Mighty Movie (U)

Director: Cal Brunker/2023/USA,Canada/92mins

PAW Patrol: The Mighty Movie continues the adventures of the beloved puppy squad. In this film, a mystical meteor crash-lands in Adventure City, granting the puppies extraordinary powers and transforming them in the process. Skye, the smallest member of the team, is especially thrilled by her newfound abilities. However, the story takes an unexpected twist when the notorious villain Humdinger manages to escape from prison. 

Cyfarwyddwr: Cal Brunker/2023/USA,Canada/92munud

Mae PAW Patrol: The Mighty Movie yn parhau ag anturiaethau’r garfan cŵn bach annwyl. 

Yn y ffilm hon, mae meteor cyfriniol yn glanio yn Adventure City, gan roi pwerau rhyfeddol i’r cŵn bach a’u trawsnewid yn y broses. Mae Skye, aelod lleiaf y tîm, wrth ei bodd gyda’i galluoedd newydd. Fodd bynnag, mae’r stori’n cymryd tro annisgwyl pan mae’r dihiryn drwg-enwog Humdinger yn llwyddo i ddianc o’r carchar.