Close

ORDINARY ANGELS

ORDINARY ANGELS (12A)

Director:  Jon Gunn/USA/2024/118mins

Based on a true story, the film centres on Sharon, a fierce but struggling hairdresser in small-town Kentucky, when she meets widower Ed working hard to make ends meet for his two daughters. Sharon discovers a renewed sense of purpose when she learns his youngest daughter is awaiting a liver transplant. She sets her mind to helping the family, and will move mountains to do it.

Cyfarwyddwr:  Jon Gunn/USA/2024/118munud

Yn seiliedig ar stori wir, mae’r ffilm yn canolbwyntio ar Sharon, triniwr gwallt gweithgar, ond sy’n ei chael hi’n anodd byw yn Kentucky. Pan mae’n cwrdd â’r gŵr gweddw Ed, sy’n gweithio’n galed i gael deupen llinyn ynghyd i’w ddwy ferch, mae Sharon yn darganfod ymdeimlad o bwrpas newydd. Daw i wybod bod ei ferch ieuengaf yn aros am drawsblaniad iau. Mae’n ceisio helpu’r teulu, a bydd yn symud mynyddoedd i wneud hynny.

Events

June 30, 2024
7:30 pm
July 1, 2024
11:00 am