Close

ONE LIFE

ONE LIFE (PG)

Nicholas Winton was a young stockbroker in London who, in 1938, was keenly aware of the events unfolding on the continent. 

Jews were under threat in Nazi-occupied Europe and violence against Jews was increasing. It was clear that worse would follow, so he headed to Prague with a plan that saved the lives of hundreds of children in the months before the outbreak of World War Two.

Starring Anthony Hopkins, Johnny Flynn & Helena Bonham Carter.

*  *  *  *  *

Roedd Nicholas Winton yn frocer stoc ifanc yn Llundain, ym 1938, pan y daeth yn ymwybodol iawn o’r trychinebau a oedd yn digwydd ar y cyfandir. Roedd Iddewon dan fygythiad yn Ewrop wedi i’r Almaenwyr feddiannu eu tir ac roedd trais yn erbyn Iddewon ar gynnydd. Roedd yn amlwg y byddai gwaeth yn dilyn, felly fe aeth Winton i Brâg gyda chynllun i achub bywydau cannoedd o blant yn y misoedd cyn dechrau’r Ail Ryfel Byd.  

Gyda Anthony Hopkins, Johnny Flynn a Helena Bonham Carter.