Close

National Theatre Live The Motive and the Cue

A new play by Jack Thorne

Directed by Sam Mendes

Sam Mendes (The Lehman Trilogy) directs Mark Gatiss as John Gielgud and Johnny Flynn as Richard Burton in this fierce and funny new play.

1964: Richard Burton, newly married to Elizabeth Taylor, is to play the title role in an experimental new Broadway production of Hamlet under John Gielgud’s exacting direction.

But as rehearsals progress, two ages of theatre collide and the collaboration between actor and director soon threatens to unravel.

Written by Jack Thorne (Harry Potter and the Cursed Child) and designed by Es Devlin (TheCrucible), the Evening Standard award-winning best new play was filmed live during a sold-out run at the National Theatre.

*  *  *  *  *

Drama newydd gan Jack Thorne

Cyfarwyddwyd gan Sam Mendes

Sam Mendes (The Lehman Trilogy) sy’n cyfarwyddo Mark Gatiss fel John Gielgud a Johnny Flynn fel Richard Burton yn y ddrama newydd ffyrnig a doniol hon.

1964: Bydd Richard Burton, sydd newydd briodi ag Elizabeth Taylor, yn chwarae’r rôl deitl mewn cynhyrchiad Broadway newydd arbrofol o Hamlet o dan gyfarwyddyd manwl John Gielgud.

Ond wrth i ymarferion fynd rhagddynt, mae dwy oes o theatr yn gwrthdaro a buan iawn y mae’r cydweithio rhwng yr actor a’r cyfarwyddwr yn bygwth datod.

Wedi’i hysgrifennu gan Jack Thorne (Harry Potter and the Cursed Child) a’i dylunio gan Es Devlin (TheCrucible), cafodd y ddrama newydd orau sydd wedi ennill gwobrau’r Evening Standard ei ffilmio’n fyw yn ystod rhediad wedi gwerthu pob tocyn yn y Theatr Genedlaethol.