Close

NAPOLEON

NAPOLEON (15)

Director:  Ridley Scott/2023/UK,USA/157mins

A huge production from Ridley Scott telling the tale of one of the greatest military leaders in recent history. Joaquin Phoenix plays the iconic French Emperor and Vanessa Kirby his one true love, Josephine. 

Full of dramatic battle scenes and shot across the full arc of Napoleon’s life, this is another movie to add to the legend of the director who brought us Gladiator, Alien and Thelma & Louise.

Cyfarwyddwr:  Ridley Scott/2023/UK,USA/157munud

Cynhyrchiad enfawr gan Ridley Scott yn adrodd hanes un o’r arweinwyr milwrol mwyaf yn  ein hanes diweddar. Mae Joaquin Phoenix yn chwarae rhan eiconig Ymerawdwr Ffrainc a Vanessa Kirby yw ei gariad, Josephine. 

Yn llawn golygfeydd brwydro dramatig ac wedi’i saethu ar draws bywyd Napoleon, dyma ffilm arall i ychwanegu at gasgliad y cyfarwyddwr chwedlonol, a ddaeth â Gladiator, Alien a Thelma & Louise i ni.