Close

Name Me Lawand

NAME ME LAWAND (PG) 

Directors: Edward Lovelace/2022/UK/131mins/subtitles

This heartfelt and valuable documentary tells the story of Lawand Hamad Amin, a profoundly deaf Iraqi Kurdish boy who, void of any language, communication or true sense of self, struggles to piece together his surroundings in his new home in Derbyshire, England after a traumatic and turbulent year of seeking asylum through Europe.

Mae’r ffilm ddogfen dwymgalon a gwerthfawr hon yn adrodd hanes Lawand Hamad Amin, bachgen Cwrdaidd o dras Iracaidd, sy’n hollol fyddar sydd heb iaith, dulliau cyfathrebu neu wir synnwyr o’i hunan, ond yn brwydro i ddod â’i amgylchoedd at ei gilydd yn ei gartref newydd yn Swydd Derby, Lloegr ar ôl blwyddyn drawmatig a chythryblus o geisio lloches drwy Ewrop.