Close

My Name Is Alfred Hitchcock

MY NAME IS ALFRED HITCHCOCK (15)

Director:  Mark Cousins/2022/UK/120mins

A fictional Alfred Hitchcock narrates some of the cinematic techniques he used in his movies. Richly illustrated with clips from his 50-year career, this imaginative documentary includes scenes featuring Sean Connery, Shirley MacLaine, Cary Grant and Grace Kelly, as well as the famous Psycho shower moment. Immerse yourself in the genius of the director and learn about some of the greatest scenes in cinema history.

Mae Alfred Hitchcock (actor) yn adrodd rhai o’r technegau sinematig a ddefnyddiodd yn ei ffilmiau. Wedi’i darlunio’n gyfoethog â chlipiau o’i yrfa 50 mlynedd, mae’r ffilm ddogfen llawn dychymyg hon yn cynnwys golygfeydd sy’n cynnwys Sean Connery, Shirley MacLaine, Cary Grant a Grace Kelly, yn ogystal â’r foment gawod enwog o’r ffilm Psycho. Ymgollwch yn athrylith y cyfarwyddwr a dysgwch am rai o olygfeydd gorau hanes y sinema.