Close

Mummies

Mummies (U)

Director: Juan Jesús & García Galocha/USA & Spain/2023/88mins

Mummies follows the fun adventures of three ancient Egyptian mummies who live in an underground secret city in ancient Egypt. The trio of a princess, a former charioteer, and his younger brother, along with their pet baby crocodile end up in present-day London and embark on a journey in search of an old ring belonging to the royal family, stolen by the ambitious archaeologist Lord Carnaby.

Cyfarwyddwr: Juan Jesús a García Galocha/UDA a Sbaen/2023/88munud
Mae Mummies yn dilyn anturiaethau hwyliog tair mymi hynafol sy’n byw mewn dinas gyfrinachol danddaearol yn yr hen Aifft. Mae’r triawd – tywysoges, cyn-gerbydwr, a’i frawd iau, ynghyd â’u crocodeil bach anwes yn teithio i Lundain yr unfed ganrif ar hugain. Maen nhw’n cychwyn ar daith i chwilio am hen fodrwy yn perthyn i’r teulu brenhinol, sydd wedi’i dwyn gan yr archaeolegydd uchelgeisiol Arglwydd Carnaby.