Close

MUCH ADO ABOUT DYING

MUCH ADO ABOUT DYING (15)

Director:  Simon Chambers/UK/2022/84mins

A thought-provoking and entertaining documentary about the dying days of a Shakespearean actor being looked after, and filmed, by his nephew. 

Winner of a Best Director and Best Documentary award, we see the cluttered, chaotic and crazily happy whirl of a man who is living to die in the best way possible. Living amidst clutter, often naked and spending money like water, this is a really intriguing way to look at life in your final days.

Cyfarwyddw:  Simon Chambers/UK/2022/84munud

Ffilm ddogfen ddifyr sy’n procio’r meddwl am ddyddiau olaf actor Shakespearaidd yn cael ei warchod, a’i ffilmio, gan ei nai. 

Yn enillydd gwobr Cyfarwyddwr Gorau a’r Rhaglen Ddogfen Orau, gwelwn fywyd anniben, anhrefnus a gwallgof o hapus dyn sy’n byw i farw yn y ffordd orau bosibl. Yn byw yng nghanol annibendod, yn aml yn noeth ac yn gwario arian fel dŵr, mae hon yn ffordd ddiddorol iawn o edrych ar fywyd yn eich dyddiau olaf.

Events

June 18, 2024
7:30 pm
June 21, 2024
2:00 pm