Close

Missing

Missing (15)

Director: Nick Johnson, Will Merrick/2023/USA/111mins

When her mother disappears while on holiday with her new boyfriend, June has to search for answers remotely. Stuck thousands of miles away in Los Angeles, June uses all the latest technology to try to find her. Suddenly she unravels secrets about her Mum that make her wonder if she knew her at all. A rollercoaster mystery, what would you find if you had to search for your family via Google?

Cyfarwyddwr: Nick Johnson, Will Merrick/2023/UDA/111mun

Pan mae ei mam yn diflannu tra ar wyliau gyda’i chariad newydd, mae’n rhaid i June chwilio am atebion o bell. Yn sownd filoedd o filltiroedd i ffwrdd yn Los Angeles, mae June yn defnyddio’r holl dechnoleg ddiweddaraf i geisio dod o hyd iddi. Yn sydyn, mae hi’n canfod cyfrinachau am ei Mam sy’n gwneud iddi feddwl tybed a oedd hi’n ei hadnabod o gwbl. Dirgelwch rhyfeddol. Beth fyddech chi’n ei ddarganfod pe bai’n rhaid i chi chwilio am eich teulu trwy Google?