Close

Love Again

LOVE AGAIN (12A) 

Director: Jim Strouse/2023/USA/104mins

After the death of her fiancé, Mira sends a series of random text messages to his phone number. Unbeknown to her, it has been re-assigned to journalist Rob, who is captivated by her wonderful messages. Asked to write a profile of Celine Dion -playing herself- he enlists Celine’s help to meet and win the heart of Mira.

Ar ôl marwolaeth ei dyweddi, mae Mira yn anfon cyfres o negeseuon testun ar hap i’w rif ffôn. Yn ddiarwybod iddi, mae wedi’i hanfon hefyd i’r newyddiadurwr Rob, sy’n cael ei swyno gan ei negeseuon gwych. Pan ofynnwyd iddo ysgrifennu proffil o Celine Dion – (sy’n chwarae ei hun yn y ffilm)- mae’n gofyn am help Celine i gwrdd â, ac ennill calon Mira.