Close

Little Richard: I Am Everything

LITTLE RICHARD:
I AM EVERYTHING
(15) 

Director: Lisa Cortes/2023/USA/101mins 

Through a wealth of archive material and performance footage, the film brings the audience into Little Richard’s complicated inner world, revealing the icon’s life story and how he created an art form of self-expression. “If Little Richard was criminally underrated for much of his career, his legacy has burned bright since his death in May 2020.” Mark Kermode

Cyfarwyddwr:  Lisa Cortes/2023/USA/101mins

Trwy gyfoeth o ddeunydd archif perfformio, mae’r ffilm yn dod â’r gynulleidfa i fyd mewnol cymhleth Little Richard, gan ddatgelu hanes bywyd yr eicon a sut y creodd ffurf gelfyddydol o hunanfynegiant. “Os na chafodd Little Richard y sylw haeddianol yn ystod ei yrfa, mae ei etifeddiaeth wedi llosgi’n llachar ers ei farwolaeth ym mis Mai 2020.” Mark Kermode