Close

LA CHIMERA

LA CHIMERA (15)

Director:  Alice Rohrwachter/France,Italy,Switzerland,Turkey/2023/131mins

Set in the 1980s, in the former Etruscan landscape of rural Italy, Arthur, a vagabond-type character, is mourning the loss of his love. 

A local ragtag group of grave robbers make use of his archaeological skills to find ancient tombs filled with artefacts, but Arthur uses the digs to search for a door to the afterlife, of which myths speak, where he imagines reuniting with her.

Cyfarwyddwr:  Alice Rohrwachter/France,Italy,Switzerland,Turkey/2023/131munud

Wedi’i osod yn yr 1980au, yn hen dirwedd Etrwsgaidd yr Eidal wledig, mae Arthur, cymeriad tebyg i grwydryn, yn galaru am golli ei gariad. 

Mae grŵp ragtag lleol o ladron beddau yn defnyddio ei sgiliau archaeolegol i ddod o hyd i feddrodau hynafol sy’n llawn arteffactau, ond mae Arthur yn defnyddio’r cloddiau i chwilio am ddrws i fywyd ar ôl marwolaeth, y mae mythau’n sôn amdano, lle mae’n dychmygu aduno â hi.

Events

June 13, 2024
7:30 pm
June 14, 2024
2:00 pm