Close

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES (12A)

Director: Wes Ball/USA/2023/145mins

Set many years after the reign of Caesar, the film takes us on a new journey into a world where apes are the dominant species and humans live in the shadows. 

With great visuals and special effects, this dramatic production follows the journey of one young ape and is another chance to see how our world as it might be if we weren’t in charge.

Cyfarwyddwr: Wes Ball/USA/2023/145munud

Wedi’i gosod flynyddoedd lawer ar ôl teyrnasiad Caesar, mae’r ffilm yn mynd â ni ar daith newydd i fyd lle mae epaod yn brif rywogaethau a bodau dynol yn byw yn y cysgodion. 

Gyda delweddau gwych ac effeithiau arbennig, mae’r cynhyrchiad dramatig hwn yn dilyn taith un epa ifanc ac yn gyfle arall i weld sut y gallai ein byd fod pe na baem wrth y llyw.