Close

KING CHARLES’ CORONATION

Coronation of King Charles

Theatr Gwaun are delighted to be able to screen the Coronation of King Charles, live from Westminster Abbey, courtesy of the BBC. 

Join us, free of charge and enjoy this historic event on the big screen.

Coroniad y Brenin Charles

Mae Theatr Gwaun yn falch iawn o allu dangos Coroniad y Brenin Charles, yn fyw o Abaty Westminster, trwy garedigrwydd y BBC.

Ymunwch â ni, yn rhad ac am ddim, a mwynhewch y digwyddiad hanesyddol hwn ar y sgrin fawr.