Close

Killers of the Flower Moon

Killers Of The Flower Moon (15) 

Director: Martin Scorsese/2023/USA/206mins 

An epic film from Martin Scorsese featuring a host of stars, including Leonardo DiCaprio and Robert DeNiro. In Oklahoma in the 1920’s, the Osage tribe are in control of their land, and oil, until they start to be murdered in mysterious circumstances. “An utterly absorbing film”, The Guardian. “One of the finest, most complex performances”, The Telegraph.

Cyfarwyddwr:   Martin Scorsese/2023/USA/206munud

Ffilm epig gan Martin Scorsese yn cynnwys llu o sêr, gan gynnwys Leonardo DiCaprio a Robert DeNiro. 

Yn Oklahoma yn y 1920au, mae llwyth Yr Osage yn rheoli eu tir, ac olew, nes iddynt ddechrau cael eu llofruddio mewn amgylchiadau dirgel. “Ffilm hollol amsugnol”, The Guardian. “Un o’r perfformiadau gorau, mwyaf cymhleth”, The Telegraph.