Close

HOW TO HAVE SEX

HOW TO HAVE SEX (15)

Director: 

Molly Manning Walker/UK,Greece/2023/91mins

Three British teenage girls go on a rites-of-passage holiday, drinking, clubbing, and hooking up in what should be the best summer of their lives. As they dance their way across the sun-drenched streets of Malia, they find themselves navigating the complexities of sex, consent and self-discovery.  Winner of Un Certain Regard award, Cannes 2023.

Cyfarwyddwr: 

Molly Manning Walker/UK,Groeg/2023/91munud

Mae tair merch yn eu harddegau o Brydain yn mynd ar wyliau. Maent yn yfed, yn clybio, ac yn arbrofi â chariad yn yr hyn a ddylai fod yn haf gorau eu bywydau. Wrth iddynt ddawnsio’u ffordd ar draws strydoedd heulog Malia, maent yn canfod eu hunain yn wynebu cymhlethdodau rhyw, cydsynio a hunanddarganfyddiad. Enillydd gwobr Un Certain Regard, Cannes 2023.