Close

How to Blow Up a Pipeline

HOW TO BLOW UP A PIPELINE (15) 

Director: Daniel Goldhaber/2022/ USA/104mins

Based on the controversial book by Andreas Malm, the film follows a crew of young environmental activists executing a daring mission to sabotage an oil pipeline. It is a taut and timely thriller that is part high-stakes heist, part radical exploration of the climate crisis. “‘How to Blow up a Pipeline’ is one of the most original American thrillers in years…” Roger Ebert

Cyfanwyddwr:  Daniel Goldhaber/2022/ USA/104mins

Yn seiliedig ar y llyfr dadleuol gan Andreas Malm, mae’r ffilm yn dilyn criw o weithredwyr amgylcheddol ifanc yn cyflawni cenhadaeth feiddgar i ddifrodi piblinell olew. Mae’n ffilm gyffro dynn ac amserol sy’n  archwilio’r argyfwng hinsawdd. “Mae hon yn un o’r ffilmiau  mwyaf cyffrous a gwreiddiol o America ers blynyddoedd…” Roger Ebert