Close

Have Your Say

Pembrokeshire County Council and Small World Theatre/Theatr Byd Bach invite you to ‘Have Your Say’ ‘Dweud Eich Dweud’ on Thursday December 20th at 6:30pm.

New trails for Fishguard and Goodwick.
Llwybrau newydd ar gyfer Abergwaun ac Wdig.

‘Meet the artists talk & mince pies’.
‘Sgwrs dewch i gwrdd â’r artistiaid a mins peis’.

The trails are an opportunity to celebrate the distinctive history, culture and stories of the area and make an appealing attraction for local people and tourists alike. Pembrokeshire County Council and Small World Theatre invite you to a public consultation to meet the teams and gather ideas.

Mae’r llwybrau’n gyfle i ddathlu hanes, diwylliant a straeon nodedig yr ardal a chreu atyniad dengar ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae Cyngor Sir Benfro a Theatr Byd Bach yn eich gwahodd chi i ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn cwrdd â’r timau ac i gasglu syniadau.