Close

Gran Turismo

GRAN TURISMO (12A) 

Director: Neill Blomkam/2023/USA, Japan/ 135mins

The film is based on the unbelievable, inspiring true story of a team of underdogs who take on the elites of motor racing. Starting as a gamer,  Archie gets a chance to show how his skills on the PC can translate to real life – at the highest level. Orlando Bloom stars as one of the team bosses encouraging his protégé.

Cyfarwyddwr: Neill Blomkam/2023/USA, Japan/ 135munud

Mae’r ffilm yn seiliedig ar stori wir anghredadwy ac ysbrydoledig. Mae tîm o ffans rasio ceir digon cyffredin yn herio elite byd rasio ceir. Gan ddechrau fel chwaraewr gêmau cyfrifiadurol, mae Archie yn cael cyfle i ddangos sut y gall ei sgiliau ar y PC gyfieithu i fywyd go iawn – ar y lefel uchaf. Mae Orlando Bloom yn serennu fel un o benaethiaid y tîm sy’n annog ei brotégé.