Close

Godland

Fishguard Film Society

GODLAND (12A)

Director: Hlynur Pálmason, Iceland, 2022, 12A, 143m, subtitles  

Writer and director Hlynur Pálmason’s fictional account of a Danish pastor sent to Iceland in the 19th century is this visually stunning and thought-provoking film. The Icelandic landscape is captured with beauty and majesty. 

‘I left the cinema dazed and elated by its artistry; it is breathtaking in its epic scale, magnificent in its comprehension of landscape, piercingly uncomfortable in its human intimacy and severity.’ Peter Bradshaw

Isdeitlau

Hanes ffuglenol gan yr awdur a’r cyfarwyddwr Hlynur Pálmason am weinidog o Ddenmarc a anfonwyd i Wlad yr Iâ yn y 19eg ganrif yw’r ffilm drawiadol hon sy’n ysgogi’r meddwl. Mae tirwedd Gwlad yr Iâ yn cael ei gweld yn llawn harddwch a mawredd. ‘Gadawais y sinema wedi fy syfrdanu gan ei chelfyddyd; mae’n syfrdanol ar raddfa epig, yn odidog yn ei ddealltwriaeth o dirwedd, yn anghyfforddus i’r eithaf o ran agosatrwydd a difrifoldeb dynol.” Peter Bradshaw