Close

FURIOSA: A MAD MAX SAGA

FURIOSA: A MAD MAX SAGA (15)

Director: George Miller/Australia/2024/148mins

A prequel to the Mad Max films, this is the origin story of a young Furiosa as she falls into the hands of the great biker horde. 

A must for fans of the original, this is explosive action with lots of wild characters. Chris Hemsworth plays Dementus and Anya Taylor-Joy is the vengeful heroine.

Cyfarwyddwr: George Miller/Australia/2024/148munud

Rhagarweiniad i’r ffilmiau Mad Max, dyma stori darddiad Furiosa ifanc wrth iddi syrthio i ddwylo’r beiciwr mawr. 

Yn hanfodol i gefnogwyr y gwreiddiol, mae hon yn weithred ffrwydrol gyda llawer o gymeriadau gwyllt. Chris Hemsworth sy’n chwarae rhan Dementus ac Anya Taylor-Joy yw’r arwres ddialgar.

Events

June 21, 2024
7:30 pm
June 22, 2024
7:30 pm
June 24, 2024
7:30 pm