Close

Full Time

FFS FULL TIME (12)

Director: Eric Gravel/2023/France/88mins/Subtitles  

Just when Julie finally gets an interview for a job that will let her raise her children better, she runs into a national transportation strike.  Eric Gravel’s compelling Paris-set film is led by César award-winning actress Laure Calamy (Call My Agent) in a gripping performance as she attempts to keep her head above water in a society that seems set up to ensure she will fail. 

Full Time never loses the focus of what it is, which is one of the best thrillers of the year. 

Cyfarwyddwr: Eric Gravel/2023/Frainc/88munud/Isdeitlau  

Pan fydd Julie yn cael cyfweliad am swydd a fydd yn gadael iddi fagu ei phlant yn well, mae’n rhedeg i mewn i streic drafnidiaeth genedlaethol. Mae ffilm gymhellol Eric Gravel, sydd wedi’i gosod ym Mharis, yn cynnwys yr actores arobryn César Laure Calamy (Call MyAgent) mewn perfformiad gafaelgar wrth iddi geisio cadw ei phen uwchben y dŵr mewn cymdeithas sydd i’w gweld wedi’i sefydlu i sicrhau y bydd yn methu. 

Nid yw ‘Full Time’ byth yn colli ffocws ar yr hyn ydyw, sef un o ffilmiau gorau’r flwyddyn.