Close

Festival Sea Swim – Off Land’s Edge

Goodwick slip has become synonymous with the local swimmers and dippers who use the water as a social staple and an instrumental wellbeing tool.

For this year’s festival we have organised a special swim on Saturday 23rd September at 1:00pm to celebrate the natural marine landscape that has helped forge so many friendships over the years.

All welcome!

Meeting Point: Slipway next to the terminal.
Time: 1:00pm
Tickets: FREE Event – Booking is required

Nofio Môr yr Ŵyl – Off Land’s Edge
Mae slip Wdig wedi dod yn gyfystyr â’r nofwyr a’r trochwyr lleol sy’n defnyddio’r dŵr fel lleoliad cymdeithasol ac lle sy’n llesol i gorff ac enaid. Ar gyfer gŵyl eleni rydym wedi trefnu nofio arbennig ar ddydd Sadwrn 23ain Medi am 1:00yp i ddathlu’r dirwedd forol naturiol sydd wedi helpu i greu cymaint o gyfeillgarwch dros y blynyddoedd. Croeso i bawb!

Man Cyfarfod: Llithrfa wrth ymyl harbwr Wdig
Amser: 1:00yp
Tocynnau: Digwyddiad AM DDIM – Mae angen archebu lle.