Close

FANNY: THE OTHER MENDELSSOHN

FANNY: THE OTHER MENDELSSOHN (PG)

Director:    Sheila Hayman/2023/UK/93mins

This documentary reveals the story of composer Fanny, sister to Felix, side-lined by the guardians of classical music. 

Despite being forbidden a musical career, she persevered, composing 450 works in her short life. 

Virtuoso pianist Isata Kanneh-Mason brings to life Fanny’s masterpiece, “The Easter Sonata” and explores the parallels between her life and Fanny’s. 

Cyfarwyddwr:    Sheila Hayman/2023/UK/93munud

Mae’r rhaglen ddogfen hon yn datgelu hanes y cyfansoddwr Fanny, chwaer Felix, gafodd ei gwthio i’r ochr gan warchodwyr cerddoriaeth glasurol. 

Er iddi gael ei gwahardd rhag dilyn gyrfa gerddorol, dyfalbarhaodd, gan gyfansoddi 450 o weithiau yn ei bywyd byr.

Mae’r pianydd penigamp Isata Kanneh-Mason yn dod â champwaith Fanny, “The Easter Sonata” yn fyw ac yn archwilio’r tebygrwydd rhwng ei bywyd hi a bywyd Fanny.