Close

FADDS The Greatest Variety Show

FADDS & FADDS Youth 

THE GREATEST VARIETY SHOW

Our annual summer variety show is back with a vengeance. After our hugely successful season at Theatr Gwaun this past year, we’re looking forward to bringing you pure entertainment from start to finish! As always, our renowned FADDS Youth Summer School will be kicking the evening off with their ‘Show in a Week’… Come follow the band… and get ready for the Greatest Variety Show that North Pembs has ever seen!

Mae ein sioe amrywiaeth haf flynyddol yn ôl gyda dial. Ar ôl ein tymor hynod lwyddiannus yn Theatr Gwaun y flwyddyn ddiwethaf, rydym yn edrych ymlaen at ddod ag adloniant pur i chi o’r ddechrau i’r diwedd! Fel bob amser, bydd ein Hysgol Haf Ieuenctid FADDS yn dechrau’r noson gyda’u ‘Show in a Week’… Dewch i ddilyn y band… a pharatowch ar gyfer y Sioe Amrywiaeth Fwyaf a welodd North Pembs erioed!